Kundalini Yoga

Kundalini Yoga arbejder på nerve-, hormon- og kirtelsystemet og hjælper med at balancere livskraften indeni – prana og apana.

Kundalini Yoga er for dig der ønsker mere, end at lave nogle fysiske øvelser og gode stræk. Det er for dig der ønsker at højne din energi, arbejde dybere med dig selv og skabe adgang til din indre visdom.

Kundalini Yoga er opmærksomhedens og bevidsthedens yoga, hvor du igennem, fysiske øvelser, åndedrætsteknikker, mantra og lyd, mudras og meditationer øger din bevidsthed særligt omkring dig selv, din krop og dit sind.

Kundalini Yoga arbejder på nerve-, – hormon og kirtelsystemet og hjælper med, at balancere livskraften indeni- prana og apana. Vi hjælpes af med det skidt der ophober sig i vores krop og sind, og renser vores energi kanaler, så vi kan fylde på med ren og fornyet livskraft.

Vi kan ikke bare fylde på og på, uden at komme af med noget først.

Kundalini Yoga er en slags ”teknologi”, der skal opleves og erfares.

Kundalini Yoga udvider din bevidsthed og vækker den energi inde i dig, der rummer dit uendelige kreative potentiale. Et meget powerfuldt, smukt, dybt, intenst, til tider hylende morsomt og transformerende ”værktøj”.

Kundalini Yoga kan gør dig stærkere både fysisk, psykisk, mentalt og åndeligt. Du får lettere ved at stå stærkt og være med de udfordringer livet og tiden byder dig. Vi er på vej ind i en ny tidsalder og vi har behov for et redskab som f.eks. Kundalini Yogaen, der er med til at skabe en relation til dit indre, dit hjerte og dit fulde potentiale.

Kundalini Yoga er også en psyko-spirituel yogaform, der har til hensigt at ”vække dig indeni” og hvor sind og sjæl spillere en stor rolle. Man arbejder med at udvide og øge opmærksomhed og bevidsthed på sig selv og på livet.

Kundalini energi har du måske hørt om, det er den energi reserve vi alle har til rådighed og som ligger i ”dvale” i bunden af rygsøjlen, i vores energi system.

Ordet Kundalini betyder; en krølle af min elskedes hår og energien beskrives netop som en opadgående roterende energi, som en smuk krølle, der løber langs rygsøjlen fra området omkring dit rodchakra og op gennem dit energi system / chakra system.

Ved hjælp af Kundalini Yogaens særligt sammensatte programmer, meditationer og mantras, vil du hurtigt mærke at du kan vække energien og kan skabe flow i din krop og hele dit energi system.

Kundalini Yoga

Kundalini Yoga arbejder på nerve-, hormon- og kirtelsystemet og hjælper med at balancere livskraften indeni – prana og apana.

Kundalini Yoga er for dig der ønsker mere, end at lave nogle fysiske øvelser og gode stræk. Det er for dig der ønsker at højne din energi, arbejde dybere med dig selv og skabe adgang til din indre visdom.

Kundalini Yoga er opmærksomhedens og bevidsthedens yoga, hvor du igennem, fysiske øvelser, åndedrætsteknikker, mantra og lyd, mudras og meditationer øger din bevidsthed særligt omkring dig selv, din krop og dit sind.

Kundalini Yoga arbejder på nerve-, – hormon og kirtelsystemet og hjælper med, at balancere livskraften indeni- prana og apana. Vi hjælpes af med det skidt der ophober sig i vores krop og sind, og renser vores energi kanaler, så vi kan fylde på med ren og fornyet livskraft.

Vi kan ikke bare fylde på og på, uden at komme af med noget først.

Kundalini Yoga er en slags ”teknologi”, der skal opleves og erfares.

Kundalini Yoga udvider din bevidsthed og vækker den energi inde i dig, der rummer dit uendelige kreative potentiale. Et meget powerfuldt, smukt, dybt, intenst, til tider hylende morsomt og transformerende ”værktøj”.

Kundalini Yoga kan gør dig stærkere både fysisk, psykisk, mentalt og åndeligt. Du får lettere ved at stå stærkt og være med de udfordringer livet og tiden byder dig. Vi er på vej ind i en ny tidsalder og vi har behov for et redskab som f.eks. Kundalini Yogaen, der er med til at skabe en relation til dit indre, dit hjerte og dit fulde potentiale.

Kundalini Yoga er også en psyko-spirituel yogaform, der har til hensigt at ”vække dig indeni” og hvor sind og sjæl spillere en stor rolle. Man arbejder med at udvide og øge opmærksomhed og bevidsthed på sig selv og på livet.

Kundalini energi har du måske hørt om, det er den energi reserve vi alle har til rådighed og som ligger i ”dvale” i bunden af rygsøjlen, i vores energi system.

Ordet Kundalini betyder; en krølle af min elskedes hår og energien beskrives netop som en opadgående roterende energi, som en smuk krølle, der løber langs rygsøjlen fra området omkring dit rodchakra og op gennem dit energi system / chakra system.

Ved hjælp af Kundalini Yogaens særligt sammensatte programmer, meditationer og mantras, vil du hurtigt mærke at du kan vække energien og kan skabe flow i din krop og hele dit energi system.